Digitální mapování, ortofotomapy, CAD

Broskvoňová 6, 621 00 Brno
Tel.: +420 602 791 467
E-mail

 

StereoPhoto s.r.o., česká fotogrammetrická firma, byla založena v roce 1996. V tehdejší době ve vybavení  společnosti byl jeden semianalytický vyhodnocovací přístroj Topocart s vlastními programy pro orientaci a vyhodnocování leteckých snímků. Během několika následujících let firma zaznamenala prudký rozvoj a zcela se přeorientovala na digitální technologie výroby.

V současné výbavě firmy jsou dvě digitální stanice Intergraph, analytický přístroj SD2000 Leica, a špičkový software jako: OrthoBox, ISAT MATCH-AT, Microstation V8, AutoCad, Orthoengine, InRoads, Iras/B, Iras/C, Photoshop atd.

Za dobu své existence firma úspěšně realizovala přes 200 projektů s partnery z Německa, Rakouska, Finska, Francie a Slovinska.